Krajowa Komisja Rewizyjna NSZZ Ciepłowników w Polsce

Przewodniczący:

Sławomir Sękowski – ZOZ Wieluń

Wiceprzewodniczący:

Paweł Frycz – ZOZ Katowice

Sekretarz:

Alicja Kubiak – ZOZ Bydgoszcz

Członkowie:

Marek Furman – ZOZ Rzeszów
Tomasz Kumor – ZOZ Kielce