Z ostatniej chwili!

  1. Negocjacje płacowe w TAURON Ciepło:

W dniu 25.04.2024 zakończyły się negocjacje płacowe. Podpisane zostało porozumienie płacowe w którym strony ustaliły:
• Wypłatę premii jednorazowej za kwiecień w wysokości 474,01 brutto.
• Od 1.05.2024 wzrost wynagrodzeń dla pracowników o kwotę w stałej wysokości 250 zł brutto plus kwotę stanowiąca 2,42 % płacy całkowitej przed podwyżką.

  1. Propozycje zmian ZUZP TC:

Organizacje Związkowe wystąpiły z inicjatywą zmiany zapisów w ZUZP TC, w tym zapisania premii rocznej, dodatku stażowego, nagrody jubileuszowej i innych.
Rozpoczęto negocjacje w tej sprawie.

  1. Zabezpieczenie Pracowników kierujących samochodami służbowymi: 

Zadano pytanie o możliwość zabezpieczenia Pracowników kierujących samochodami służbowymi w przypadku zdarzenia drogowego. Uzyskano informację o braku możliwości objęcia ich dodatkowym ubezpieczeniem.

Zachęcamy do aktywnego udziału w życiu zakładowym TAURON CIEPŁO
i rozważenia przystąpienia do „Ciepłowników w Polsce”.

Zapraszamy.