Ulga od składki Związkowej

Ulga podatkowa dla związkowców – odliczenie składek członkowskich


Od 1 stycznia 2022 r. można odliczyć (od dochodu przed opodatkowaniem) ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Od 1 lipca 2022 r. roczny limit tej ulgi zwiększył się do 500 zł. Jeżeli składkę związkową potrąca z wynagrodzenia pracodawca, to informację o potrąceniu zamieszcza w PIT-11. W innej sytuacji trzeba posiadać posiadać dowód wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego.


500 zł odliczenia od dochodu z tytułu zapłaconych składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.

Od 1 stycznia 2022 r. podatnik możne odliczyć ulgę z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększyła limit odliczenia zapłaconych składek z 300 zł do 500 zł. Pierwszego odliczenia za bieżący rok będzie można dokonać w przyszłorocznym rozliczeniu.

Składka członkowska potrącana przez pracodawcę – informacja w PIT-11. W sytuacji gdy składki na rzecz związku zawodowego potrącane są przez pracodawcę z wynagrodzenia, podatnikowi do udowodnienia wysokości poniesionych na ten cel wydatków wystarczy jedynie informacja płatnika zamieszczona w PIT-11.

Wykazana w PIT-11 kwota składki na rzecz związku zawodowego nie może być większa niż podlegająca odliczeniu w roku podatkowym, tj. 500zł.

Nowy wzór formularza PIT-11 wypracowany w związku z postanowieniami nowelizacji ustawy o PIT z 9 czerwca, która jest nazywana potocznie „Polski Ład 2.0” (Ministerstwo Finansów określa ją „Niskie Podatki”) obowiązuje od 1 lipca 2022 roku.

Gdy pracodawca nie potrąca składek członkowskich trzeba mieć dowody wpłaty.

Jeżeli pracodawca nie potrąca składek członkowskich z wynagrodzenia pracownika-podatnika, podatnik ma obowiązek posiadać dowód (dowody) wpłaty składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Dowód wpłaty musi zawierać co najmniej: dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwę organizacji związkowej na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i datę wpłaty oraz kwotę wpłaconych składek.

ZARZĄD
ZOZ NSZZ Ciepłowników w Polsce
przy TAURON CIEPŁO w Katowicach

Posiedzenie Zarządu NSZZ Ciepłowników w Polsce oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej

Dnia 24/25 listopada 2022 r. w Sielpi odbyło się posiedzenie Zarządu NSZZ Ciepłowników w Polsce oraz
Krajowej Komisji Rewizyjnej. Gościem zebrania był Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie
Pan Jacek Szymczak.

Przewodniczący Zarządy Sławomir Kapała przywitał wszystkich uczestników oraz zaproszonego gościa.
Następnie przekazał głos Prezesowi IGCP, który przy pomocy wyświetlanej prezentacji omówił kwestie
Ciepłownictwa.

Poruszył takie tematy jak:
– kryzys energetyczny
– równoległe działania na trzech poziomach w perspektywie krótko i długoterminowej
– Repower EU – FitFor55 – Green Deal, legislacja unijna na czas kryzysu energetycznego
– bieżące działania w kwestiach Fit for 55 i RePowerEU.