Władze statutowe NSZZ Ciepłowników w Polsce przy Tauron Ciepło w Katowicach

Przemysław Derewniuk –przewodniczący

Ewa Strug – zastępca przewodniczącego – sekretarz

Paweł Frycz – członek zarządu

Dariusz Garnek – członek zarządu

Bożena Piasecka – członek zarządu – skarbnik

Krystyna Polak – członek zarządu

Dorota Latacz – członek zarządu

Andrzej Birkowski – członek zarządu

Barbara Przybylska – komisja rewizyjna – przewodnicząca

Joanna Mrugała-Nowak – komisja rewizyjna

Sylwia Montag –Zubrycka  – komisja rewizyjna

Jacek Misztal – animator kultury sportu i rekreacji

Delegaci krajowi NSZZ Ciepłowników w Polsce:

Przemysław Derewniuk

Paweł Frycz

Dariusz Garnek

Zastępca przewodniczącego NSZZ Ciepłowników w Polsce:

Przemysław Derewniuk

Zastępca przewodniczącego Forum Związków Zawodowych Woj. Śląskiego:

Przemysław Derewniuk