Posiedzenie Zarządu NSZZ Ciepłowników w Polsce oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej

Dnia 24/25 listopada 2022 r. w Sielpi odbyło się posiedzenie Zarządu NSZZ Ciepłowników w Polsce oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej. Gościem zebrania był Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie Pan Jacek Szymczak. Przewodniczący Zarządy Sławomir Kapała przywitał wszystkich uczestników oraz zaproszonego gościa. Następnie przekazał głos Prezesowi IGCP, który przy pomocy wyświetlanej prezentacji omówił kwestie Ciepłownictwa. Poruszył takie […]