Z ostatniej chwili!

W dniu 25.04.2024 zakończyły się negocjacje płacowe. Podpisane zostało porozumienie płacowe w którym strony ustaliły:• Wypłatę premii jednorazowej za kwiecień w wysokości 474,01 brutto.• Od 1.05.2024 wzrost wynagrodzeń dla pracowników o kwotę w stałej wysokości 250 zł brutto plus kwotę stanowiąca 2,42 % płacy całkowitej przed podwyżką. Organizacje Związkowe wystąpiły z inicjatywą zmiany zapisów w […]