Posiedzenie Zarządu NSZZ Ciepłowników w Polsce oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej

Dnia 24/25 listopada 2022 r. w Sielpi odbyło się posiedzenie Zarządu NSZZ Ciepłowników w Polsce oraz
Krajowej Komisji Rewizyjnej. Gościem zebrania był Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie
Pan Jacek Szymczak.

Przewodniczący Zarządy Sławomir Kapała przywitał wszystkich uczestników oraz zaproszonego gościa.
Następnie przekazał głos Prezesowi IGCP, który przy pomocy wyświetlanej prezentacji omówił kwestie
Ciepłownictwa.

Poruszył takie tematy jak:
– kryzys energetyczny
– równoległe działania na trzech poziomach w perspektywie krótko i długoterminowej
– Repower EU – FitFor55 – Green Deal, legislacja unijna na czas kryzysu energetycznego
– bieżące działania w kwestiach Fit for 55 i RePowerEU.