Ważne – Program Dobrowolnych Odejść

Koleżanki i koledzy

w dniu 28.12.2017 Departament ds. Personalnych poinformował iż zgodnie z decyzją Zarządu TAURON Ciepło sp. z o.o., Pracownicy Spółki będą mogli jeszcze skorzystać z dwóch Programów Dobrowolnych Odejść które obowiązywały w roku 2017, a mianowicie:

– Programu Dobrowolnych Odejść dla Pracowników TAURON Ciepło sp. z o.o. (PDO)

– Programu Dobrowolnych Odejść dla Pracowników TAURON Ciepło sp. z o.o. Nabywających Uprawnienia Emerytalne w Latach 2018-2019 (PDOE)

Aby skorzystać z ww. Programów koniecznym jest:

– spełnienie warunków określonych w Regulaminie PDO lub Regulaminie PDOE.

Regulaminy są dostępne w Tauronecie w zakładkach „Dla Pracownika” -> „Dokumenty i wnioski” -> „Regulaminy”

https://tauronet.tauron.pl/Dla-Pracownika/Dokumenty/GK/TC/ProposalsAndForms/Regulamin%20PDO,%20PDOE,%20PDOD.pdf

– złożenie właściwego wniosku stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu PDO lub Regulaminu PDOE w terminie do dnia 12.01.2018 r. w Biurze Polityki Personalnej

– rozwiązanie umowy o pracę w terminie do dnia 31.03.2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać u

Pani Anny Swobody – nr tel. (32) 735 82 05

lub

Pani Bożeny Synowiec – nr tel. (32) 735 83 26